STATISTIK PENYELENGGARAAN (CORRECTIVE MAINTENANCE) BAGI TAHUN 2022

Graf berikut merupakan statistik Jumlah Aduan ICT (Corrective Maintenance) yang diterima daripada Sistem Pengurusan Aduan ICT, PTSB bermula daripada bulan Januari 2022 sehingga Disember 2022.

Jumlah aduan : 1256 (sehingga 12 Disember 2022)

Aduan2022

Graf2022