Support Maintenance Banner

Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi

Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi (UTMK) diterajui oleh 3 orang Pegawai Teknologi Maklumat (F41/F44), 5 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) dan 3 orang Juruteknik Komputer (FT22/FT19).

Perkhidmatan UTMK merangkumi: 

Seksyen Rangkaian & Keselamatan ICT

Rangkaian LAN & WiFi;

Pengurusan Emel Mygovuc;

Pengurusan Server dan Firewall

Keselamatan ICT

Seksyen Selenggara ICT

Pengurusan Peralatan ICT (Sewaan & Aset)

Peminjaman Peralatan ICT

Pengurusan Aset Maya

Aduan ICT

Seksyen Sistem dan Aplikasi

Pengurusan laman web PTSB & laman web jabatan

Curriculum Information Document Online System (CIDOS)

Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP)

Sistem Pengurusan Kehadiran Staf - Biometrik (SPeaKS)

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

Sistem MyBooking (Tempahan Bilik & Kenderaan)