Support Maintenance Banner


Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi
Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi (UTMK) diterajui oleh 3 orang Pegawai Teknologi Maklumat (F41/F44), 5 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) dan 3 orang Juruteknik Komputer (FT22/FT19).

Perkhidmatan UTMK merangkumi:

 • Seksyen Rangkaian & Keselamatan ICT
  • Rangkaian LAN & WiFi
  • Pengurusan Emel 1GovUC
  • Pengurusan Server dan Firewall
  • Keselamatan ICT
 • Seksyen Selenggara ICT
  • Pengurusan Peralatan ICT & Projektor (Sewaan & Aset)
  • Peminjaman Peralatan ICT
  • Pengurusan Aset Maya
  • Aduan ICT
 • Seksyen Sistem dan Aplikasi
  • Pengurusan laman web PTSB & laman web jabatan
  • Curriculum Information Document Online System (CIDOS)
  • Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP)
  • Sistem Pengurusan Kehadiran Staf - Biometrik (SPeaKS)
  • Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)
  • Sistem MyBooking (Tempahan Bilik & Kenderaan)