Dasar Keselamatan ICT (DKICT)

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) dan Politeknik Malaysia (Versi 1.0) bagi tahun 2016 mengandungi peraturan yang perlu dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan telekomunikasi (ICT) serta tanggungjawab dan peranan pengguna dalam melindungi aset ICT.

who left2

Objektif DKICT:

Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem maklumat dari kesan kelemahan dan kegagalan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat atau komunikasi dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan serta mencegah salahguna aset ICT kerajaan.

4 Komponen Asas Keselamatan ICT

1. Kerahsiaan Maklumat
Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah.

2. Integriti Maklumat
Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna.

3. Ketersediaan Maklumat
Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan.

4. Kesahihan Maklumat

Memastikan akses kepada pengguna yang dah dan penerimaan maklumat dari sumber yang sah.

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Politeknik Malaysia

  Muat Turun:
Borang AKU JANJI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN ICT (SEWAAN) PTSB

Contoh Pengisian Borang Aku Janji: CONTOH BORANG