Perkhidmatan UTMK


Seksyen Rangkaian & Keselamatan ICT


Bustamin (Ext: 2020)
Nurmaniza (Ext: 2028)

 • Rangkaian LAN & WiFi
 • Emel 1GovUC
 • Server dan Firewall
 • Keselamatan ICT

Seksyen Selenggara ICT


Irdawati (Ext: 2041)
Noorzaiyani (Ext: 2028)
Ahmad Rizal / Nor Azriyasri (Ext: 2021)
Nor Azema (Ext: 2029)
Rozilawati / Abdul Manaf (Ext: 2354 / 2460)

 • Peralatan ICT (Sewaan & Aset)
 • Peminjaman Peralatan ICT
 • Aset Maya
 • Aduan ICT

Seksyen Sistem & Aplikasi


Saichai (Ext: 2036)
Nurul Nadiah (Ext: 2029)

 • Laman Web PTSB & Jabatan
 • CIDOS
 • SPMP
 • SPeaKS
 • HRMIS