STATISTIK PENYELENGGARAAN (CORRECTIVE MAINTENANCE) BAGI TAHUN 2018

Jadual dan graf berikut merupakan statistik Jumlah Aduan ICT (Corrective Maintenance) yang diterima daripada Sistem Pengurusan Aduan ICT, PTSB bermula daripada bulan Januari sehingga Disember 2018 mengikut Jabatan/Pusat/Unit di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah:

statistik 2018

cm2018